UYAP İCRA SATIŞ PORTALI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektronik ortamda teklifin amacı nedir?
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekandan bağımsız olarak kişilerin icra ve iflas dairelerinde satışı yapılacak olan mallara elektronik ortamda teklif vermesi bu sayede ihaleye katılan kişi sayısının artması ile malın gerçek değerine yakın ihale edilebilmesi alacaklı ve borçlunun haklarının korunması amaçlanmıştır.

İcra ve İflas Dairelerinde yapılan tüm satışlara elektronik ortamda teklif verebilir miyiz?
Projenin ilk aşamasında sadece Vakıfbank ta hesabı bulunan icra ve iflas dairelerince satışa çıkartılmış mallara teklif verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif vermek için ne yapmam gerekiyor?
Elektronik ortamda teklif verebilmek için elektronik teklif sayfasına E İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için hangi bankada hesabım olması gerekiyor?
Elektronik ortamda satışı yapılacak mallara teklif verebilmek için projenin ilk aşamasında sadece Vakıfbank ta hesabı bulunan ve internet bankacılığı şifresi bulunan kişiler teklif verebilecektir.

Elektronik ortamda satışa konu mala ne zamana kadar teklif verebilirim?
Satışı yapılacak olan mala elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün sonu saat 23:59’ a kadar teklif verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif vermiş olsam bile fiziki ortamda ihaleye iştirak edebilir miyim?
Satışa konu mala ilişkin elektronik ortamda teminat yatırmış olduğunuz için ihalenin yapılacağı gün ve saatte fiziki ortamda da ihaleye katılıp teklif verebilirsiniz.

E imzam olmadan ihalesi yapılacak malları görebilir miyim?
İmzasız giriş üzerinden TC kimlik numarası girilerek ihalesi yapılan tüm mallar görülebilmektedir.

E imzam olmadan online ortamda ihalelere teklif verebilir miyim?
E imza olmadan elektronik ortamda teklif verebilebilmektedir.

Kredi kartı ile teminat yatırma imkanım var mıdır?
İcra ve iflas Daireleri tarafından yapılan satışlara internet üzerinden kredi kartı ile teminat yatırılmamaktadır.

Elektronik ortamda vermiş olduğum tekliften daha yüksek teklif verilmesi halinde nasıl haberdar olurum?
Elektronik ortamda vermiş olduğunuz tekliften daha yüksek teklif verilmesi halinde, isteğe bağlı olarak UYAP SMS sistemi ile tarafınıza bilgi mesajı gönderilmektedir.Ayrıca E Satış sayfasından da takip edilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için yatırmış olduğum teminatın tarafıma iadesi ne şekilde yapılacaktır?
Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar , en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilmekte, ayrıca alınmayan teminatlar, artırma tamamlandıktan sonra da İcra ve İflas Dairesi tarafından UYAP üzerinden iade edilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif de bulunduğum mala ilişkin vermiş olduğum tekliften vazgeçebilir miyim?
Elektronik ortamda verilmiş olan teklif, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememekte,diğer hallerde ise vazgeçilebilmektedir.

İhale sonucunda mala ilişkin en yüksek teklif veren kişi olmam durumunda ihale bedelinin haricinde tarafımca ödenmesi gereken meblağ var mıdır?
Cebri icra satışlarında kanundan doğan satışa mütevellit (KDV, Damga vergisi, Tescil ve Teslim Masrafları vb.) ödemeler icra dairesine başvurmak suretiyle ihale alıcısı tarafından yatırılması gerekmektedir.

Satışı yapılan mala en yüksek teklif vermem nedeniyle ihalenin üzerimde kalması halinde bakiye ihale bedelini nasıl yatıracağım?
Bakiye ihale bedelinin yasal süresi içerisinde İcra Müdürlüğü hesabına banka üzerinden yatırılması gerekmektedir.

İhale sonucu satın aldığım malın tescili ve teslimi ne şekilde olacaktır?
Satışı yapılan malın ihalesi kesinleştikten sonra ilgili icra dairesine başvurarak tescil ve teslim masraflarını yatırmak suretiyle yapabilirsiniz.